YOGYAKARTA-YOG012 (5BP)

 

TOP BP YTD 2020

01. Junianti Gulo - 118.9

02. Rinantika Anggraheni - 56.4

03. Octavianus Willy Wurijanto - 19.2

04. Yohana F. Mani Prolisari - 0

05. Djoni Rozali - 0

 
 
 

 


 

 

 

 

 

 

 TOP BP MTD 21 MARCH

01. Junianti Gulo - 46.8

02. Octavianus Willy Wurijanto - 0

03. Rinantika Anggraheni - 10.2